Hodnotenie fyzikálnych a chemických faktorov drevných prachov

dc.contributor.authorTureková, Ivana
dc.date.accessioned2018-03-27T11:24:50Z
dc.date.available2018-03-27T11:24:50Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractV drevospracujúcom priemysle významné postavenie majú drevné prachy, ktoré možno hodnotiť podľa nebezpečných vlastností z rôznych hľadísk. Prvým je nebezpečnosť charakterizovaná požiarno-technickými vlastnosťami a k druhým patria hygienicko-zdravotné hľadiská. Hoci každé z nich predstavuje osobitnú sféru záujmu, spoločným rysom na takýchto pracoviskách je zabezpečiť také pracovné prostredie, ktoré zodpovedá požiadavkám zdravotnej bezpečnosti a technickej bezpečnosti pri práci.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractIn wood-processing industry important position belongs to the wood dusts. They can be evaluated according hazardous properties, physical and chemical, of two ways. The first is characterized as a fire-technical properties and the second way includes the health aspects. Although each of which represents a particular sphere of interest, a common feature in such works is to ensure a working environment that meets the requirements of public health and technical safety.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationEdukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 295–300pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/eti.2017.4.39
dc.identifier.eissn2450-9221
dc.identifier.issn2080-9069
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3478
dc.language.isoslkpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdrevný prachpl_PL.UTF-8
dc.subjectfyzikálne a chemické vlastnostipl_PL.UTF-8
dc.subjecthygienické limitypl_PL.UTF-8
dc.subjectpožiarno-technické charakteristikypl_PL.UTF-8
dc.subjectwood dustpl_PL.UTF-8
dc.subjectphysical and chemical propertiespl_PL.UTF-8
dc.subjecthygiene limitspl_PL.UTF-8
dc.subjectfire-technical characteristicspl_PL.UTF-8
dc.titleHodnotenie fyzikálnych a chemických faktorov drevných prachovpl_PL.UTF-8
dc.title.alternativeEvaluation of Physical and Chemical Factors of Wood Dustpl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
39 turekova-hodnotenie fyzikálnych.pdf
Rozmiar:
563.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: