Jaki nauczyciel potrzebny jest współczesnemu rosyjskiemu uczniowi?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Szewczenko, Natasza
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor analizuje i rozważa stan, kierunki i tendencje modernizacji kształcenia pedagogicznego. W artykule poświęca uwagę źródłom procesów modernizacyjnych, ich adaptowalności w rosyjskim systemie kształcenia. Odnotowuje trudności i sprzeczność zmiany paradygmatu w kształceniu. Zwraca uwagę na konieczność zastosowania interaktywnych metod, nowoczesnych technologii w celu osiągnięcia współczesnego pedagogicznego wykształcenia. Wskazuje cechy dzieci z nowym typem myślenia i zachowania.
The author analyzes and reflects on the status, trends and tendencies of modernization of pedagogical education. Focuses on the roots of the modernization processes, and their adaptability in the Russian education system. Marked difficulties and contradictions of the paradigm shift in education. Attention is drawn to the necessity of application of interactive methods, technology in achieving the goals of modern pedagogical education. The features of children with a new type of thinking and behavior.
Opis
Słowa kluczowe
przygotowanie pedagogów , modernizacja , standardy , kompetencje , zmiana paradygmatu , student , osobowość , uczący się , the training of teachers , upgrading , standards , competencies , paradigm shift , student , person , student
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 91–96