Relacje w rodzinie i postrzegane wsparcie społeczne jako predyktory nieuczciwości akademickiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wołpiuk-Ochocińska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zachowania nieuczciwie w praktyce akademickiej stają się coraz bardziej powszechnym problemem. Ich uwarunkowania mają zarówno charakter motywacyjno-osobowościowy, jak i społeczny. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analiz badań przeprowadzonych na 257 studentach podkarpackich uczelni na temat predyktorów nieuczciwości akademickiej w postaci społecznego wsparcia i relacji w rodzinie. Okazuje się, że wsparcie nauczycielskie i autonomia w rodzinie obniżają tendencje do oszukiwania w szkole, natomiast wysoki poziom tożsamości w rodzinie i poczucie wsparcia rówieśniczego podwyższają ryzyko zachowań nieuczciwych.
Dishonest behavior in academic practice is becoming more common problem. There are motivational, social and individualistic sources of the issue. This article presents the results of the analysis of research conducted on 257 University students from Podkarpackie and shows predictors of academic dishonesty connected with social support and family relationships. It turns out that teacher support and family autonomy reduce the tendency to cheating at school, while high levels of family identity and peer support increase the risk of dishonest behavior.
Opis
Słowa kluczowe
nieuczciwość akademicka , oszustwo akademickie , uczciwość , relacje rodzinne , wsparcie społeczne , autonomia–kontrola , academic dishonesty , honesty , social suport , family relations , autonomy-control
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 314–320