The Way of the Cross by Mikuláš Medek

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Makówka, Leszek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In Czechoslovakia, hardly any new churches were built during the communist regime. The exceptions include the modernist church of St. Joseph in Senetářov in Moravia, for which the modern cycle of "The Way of the Cross" was created in 1970. Its author is Mikuláš Medek (1926–1974), an outstanding Czech painter inspired by surrealism and the Informel formula. The composition in Senetářov belongs to the mature period of the artist’s work, in which he used unique metaphors. The author of the paper outlines the historical context of the founding of the church and interprets Medek’s "The Way of the Cross" against the background of post-war European art and contemporary solutions of the Passion cycle.
W Czechosłowacji w okresie reżimu komunistycznego prawie nie wznoszono nowych kościołów. Do wyjątków należy modernistyczna świątynia św. Józefa w Senetářovie na Morawach, dla której powstał nowoczesny cykl "Drogi krzyżowej" (1970). Jego autorem jest Mikuláš Medek (1926–1974), wybitny czeski malarz inspirujący się surrealizmem i formułą informelowską. Kompozycja w Senetářovie należy do dojrzałego okresu twórczości artysty, ostatecznie posługującego się oryginalną metaforyką. Autor artykułu nakreśla historyczny kontekst powstania kościoła oraz odczytuje "Drogę krzyżową" Medka na tle powojennej sztuki europejskiej i współczesnych rozwiązań pasyjnego cyklu.
Opis
Translated by Agnieszka Gicala
Słowa kluczowe
modernism , surrealism , Informel , image , colour , church , the Way of the Cross , cycle , Mikuláš Medek , Senetářov , modernizm , surrealizm , informel , obraz , barwa , kościół , Droga krzyżowa , cykl
Cytowanie
Sacrum et Decorum, nr 15 (2022), s. 79-92