Uwarunkowania instytucjonalne dostosowań zasobów ludzkich do wyzwań współczesnej gospodarki

dc.contributor.authorBal-Woźniak, Teresa
dc.date.accessioned2023-03-17T20:41:31Z
dc.date.available2023-03-17T20:41:31Z
dc.date.issued2009-06
dc.descriptionOpracowanie w ramach „Pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę w latach 2007–2009 jako projekt badawczy”.
dc.description.abstractW długiej perspektywie zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego mają przemiany o charakterze jakościowym, w tym związane z kapitałem intelektualnym. Zasoby tego kapitału w postaci kapitału ludzkiego, potencjału innowacyjnego i poziomu technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą być wzmacniane przez jakość różnorodnych instytucji rozumianych jako reguły gry. W praktyce występują również sytuacje osłabiania potencjału społeczno-gospodarczego w wyniku oddziaływań instytucjonalnych. W artykule dowodzi się tej tezy w oparciu o najnowsze statystyki Banku Światowego dotyczące stopnia zawansowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.pol
dc.description.abstractIn a long period qualitative transformations, especially connected with intellectual capital, have essential influence on economic growth. Resources of the capital in a form of human capital, innovational potential and high level of information&communication technology can be strengthened by quality of different institutions, understood as rules of the game. In practice, there also appear some situations in which socio-economic potential is weakened by the institutional influence. In the study, the above thesis is being proved, basing on the latest statistics of the World Bank concerning the level of knowledge-based economy development.eng
dc.identifier.citationNierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 376-389
dc.identifier.issn1898-5084
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/8874
dc.language.isopol
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.titleUwarunkowania instytucjonalne dostosowań zasobów ludzkich do wyzwań współczesnej gospodarki
dc.title.alternativeInstitutional Conditions of Human Resources Adaptation to Challenges of Modern Economy
dc.typearticle
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
30.Bal-Wozniak.pdf
Rozmiar:
140.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.28 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: