Przygotowanie przyszłych nauczycieli do wdrażania nauki programowania w edukacji elementarnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kuźmińska-Sołśnia, Beata
Ziębakowska-Cecot, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kilkadziesiąt lat temu Papert stwierdził, że najlepszym sposobem przystosowania młodych pokoleń do rewolucji w zakresie TIK jest pozwolić im programować. W przeciwnym razie będą oni sami sterowani przez technologię. Programowanie od tego czasu jawi się jako kluczowa umiejętność dla przyszłego społeczeństwa informacyjnego. By zapewnić pomyślność tego procesu, już na poziomie edukacji elementarnej nauczyciele powinni zacząć naukę kodowania i robotyki z dziećmi w szkołach i przedszkolach. Artykuł przedstawia czynniki sprzyjające i utrudniające tę sytuację w polskim systemie edukacji związane z osobą nauczyciela.
Some decades ago Papert claimed that the best way of adjusting young generations to the ICT revolution would be letting them to program. Otherwise they would become steered by the technology. Programming since then have seemed to be the essential skill for the future information society. To empower this process many elementary education teachers are supposed to teach coding and robotics together with kids at school and kindergarten. The paper presents pros and cons for this situation in Polish educational system concerning teachers.
Opis
Słowa kluczowe
przyszły nauczyciel , nauka programowania , edukacja elementarna , teacher trainee , programming learning , elementary education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 145–150