(Nie)męscy bohaterowie? Portret ojca i syna w "Pokorze" Szczepana Twardocha

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Niesporek-Klanowska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Szkic jest próbą przyjrzenia się portretom dwóch, głównych bohaterów Pokory Szczepana Twardocha (2020). Przez opis doświadczeń Aloisa, czytelnik dobrze poznaje postać jego ojca – Antona, który ma destrukcyjny wpływ na życie syna i jest winien większości jego traum – ran dzieciństwa. Młody Pokora, wychowując się w patriarchalnym domu i społeczeństwie, przyzwyczaja się do hegemonii ojca, jego gniewu i przemocowych zachowań. Nauczony ponad wszystko pokory, idzie z nią dalej w świat i przenosi ją do swojego młodzieńczego i dorosłego życia, co objawia się m.in. w niemożności własnej obrony, w trudnych relacjach z kobietami, w problemach z tożsamością i męskością. Próba podjęcia przez Aloisa jakiejkolwiek zmiany w swoim życiu, kończy się zazwyczaj jego ponownym upadkiem i upokorzeniem.
This sketch is an attempt to take a closer look at the portraits of the two main characters in Pokora (2020) by Szczepan Twardoch. Through the description of Alois's experiences, the reader becomes well acquainted with his father - Anton, who has a destructive effect on his son's life and is responsible for most of his traumas, childhood wounds. Growing up in a patriarchal home and society, young Pokora becomes accustomed to his father's hegemony, anger, and violent behavior. Being taught humility above everything else he takes this trait further into his life and implements it into his adolescent and adulthood, which manifests, among other things, in his inability to defend himself, in his complicated relationships with women, and issues with his identity and masculinity. Alois's attempt to make any kind of change in usually ends with his downfall and humiliation.
Opis
Słowa kluczowe
Pokora , Szczepan Twardoch , męskość , trauma , rany dzieciństwa , koplania , gniew , hegemonia , masculinity , childhood wounds , mine , anger , hegemony
Cytowanie
Tematy i Konteksty 13(18) 2023, s. 353-369