Porównywalne – nieporównywalne. Metoda komparatystyczna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-12
Autorzy
Weretiuk Oksana
Ludwiczak Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Praca zbiorowa doktorantów literaturoznawstwa UR została poświęcona aktualnym problemom komparatystyki, w szczególności zastanawia się nad granicami literaturoznawstwa porównawczego i stara odpowiedzieć na pytanie: co w dziedzinie literaturoznawstwa porównawczego jest porównywalne, a co nieporównywalne? Monografia zaopatrzona wstępem prof. O. Weretiuk pt. „Granice metody porównawczej”.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie