Zaniedbana algebra a nauczanie informatyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Piecuch, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje próbę zwrócenia uwagi na zagadnienia związane z nauczaniem logiki w ramach przedmiotu informatyka. Jeszcze początkiem lat 80. XX w. była ona obecna w programach nauczania. W świetle zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reform związanych z kształceniem informatycznym zagadnienia logiki nabierają szczególnego znaczenia. Nauczanie programowania sprofilowanego na np. programowanie robotów, względnie innych platform programowalnych, bez znajomości algebry Boole‟a nie będzie dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia kompetencji uczniów.
The article attempts to draw attention to issues related to the teaching of logic within the subject of computer science. Even in the early 1980s, it was present in the curriculum. In light of the IT reforms announced by MEN, logic issues are of particular importance. Teaching programming such as programming robots or other programming platforms without the knowledge of Boole algebra will not be a good solution for students competence.
Opis
Słowa kluczowe
logika , algebra Boole‟a , nauczanie informatyki , programowanie , logic , Boolean algebra , informatics teaching , programming
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 288–294