Kształtowanie motywacji do nauki w polskich szkołach w opinii nauczycieli

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Morańska, Danuta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Motywacja do uczenia się jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o podejmowaniu przez uczniów aktywności edukacyjnej. O jej trwałości decyduje fakt, czy została wywołana czynnikiem zewnętrznym czy też wynika z wewnętrznego przekonania o potrzebie posiadania wiedzy. W artykule przedstawiono opinie nauczycieli na temat motywacji uczniów do uczenia się.
Motivation to get knowledge is one of the most important factors resulting in students educational activity. Its durability comes out of the fact whether motivation was caused by external factor or inner belief that it is necessary to posess some knowledge. The article contains opinions given by the teachers about students educational motivations.
Opis
Słowa kluczowe
efekty kształcenia , nauczyciele , motywacja do uczenia się , learning outcomes , teachers , motivation to learn
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 43–48