Interpretacja politycznej agresji w dramacie Mariusa Ivaškevičiusa „Mistrz” („Mistras”, 2010)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Čiočytė, Dalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Marius Ivaškevičius’ drama “The Mistr” (2010) is a tragi-comical grotesque pasted together from historical and cultural symbols and interpreting the person of Adomas Mickevičius (1798–1855) and his relationships with Andrzej Towiański (1799–1878), the prototype for the Mistr in the play. In religious and cultural history Andrzej Towiański, a self-proclaimed prophet, „a mistr called by God“, represents the archetypical figure of the false prophet. M. Ivaškevičius’ play constructs the demonic figure of the Mistr as the sign of the demonic nature of political oppression. The entanglement of political aggression and the demonic is typically found in Lithuanian literature. The work offers an original variation on the entanglement by reflecting the Soviet propaganda, its fantastic ability to penetrate into the deepest levels of a victim’s mentality.
Opis
Słowa kluczowe
the demonic , literary theology , parody , demoniczność , teologia literatury , parodia
Cytowanie
Tematy i Konteksty 9(14) 2019, s. 422–430