Świnia niejedno ma imię – ewolucja motywacji nazewniczych w kontekście przemian kulturowych i społecznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Zawadzka, Dominika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są nazwy własne świń w ujęciu diachronicznym. Bazując na badaniach Stefana Warchoła przedstawionych w „Kwestionariuszu do badań zoonimii ludowej w Polsce (na tle słowiańskim) i Słowniku etymologiczno-motywacyjnym słowiańskiej zoonimii ludowej” oraz na badaniach własnych, obejmujących imiona świń przebywających w azylach, analizowano motywację nazewniczą zwierząt. Skupiono się głównie na kategoryzacji oraz frekwencji imion na przestrzeni lat. Ważnym aspektem uczyniono rozważania na temat podmiotowości świń w kontekście nadawanych im imion.
The purpose of this paper is an analysis of the proper names of pigs from a diachronic perspective. Based on Stefan Warchoł’s research about traditional folk zoonymy, and individual research, including the names of pigs housed in shelters, the dynamic for naming animals was analysed. The focus was mainly on the categorisation and tabulating the frequency of names over time. An important aspect was to consider the subjectivity of the pigs in the context of the names given to them.
Opis
Słowa kluczowe
zoonimia , kategoryzacja , motywy nominacji , wartościowanie w nazwach , nazwy świń , zoonymy , pig names , onomastics , animal names
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 427–439