„Tyś kształt człeka nad insze stworzenia ozdobił”. Dobro stworzenia i zło grzechu w pieśniach psalmicznych Niepróżnującego próżnowania Wespazjana Kochowskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Gołębiowski, Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The study is devoted to the issues of eulogy of the world and contempt of the temporal and sinful condition of man based on “psalmic cantos” in "Niepróżnujące próżnowanie" ["Not Idling Idleness"] by Wespazjan Kochowski. As I try to prove, the religious attitude of the Sarmatian poet indicates continuity of patristic tradition, especially the so-called “golden era” of the Fathers of the Church (turn of the fourth and fifth centuries). Kochowski’s theological vision contained in the song "Everything from Heaven" and in the poetic series "To the Penitent" is based on the dichotomy between the original perfection of creation and the need for God’s healing grace.
Opis
Słowa kluczowe
Wespazjan Kochowski , "Niepróżnujące próżnowanie" , Augustyn z Hippony , barok , psalm , grzech , pokuta , ekspiacja , Augustine of Hippo , baroque , psalmic cantos , sin , penance , expiation
Cytowanie
Gołębiowski M.; „Tyś kształt człeka nad insze stworzenia ozdobił”. Dobro stworzenia i zło grzechu w pieśniach psalmicznych Niepróżnującego próżnowania Wespazjana Kochowskiego; "Tematy i Konteksty" 2016, nr 6 (11): Staropolskie i oświeceniowe piśmiennictwo religijne. Swojskość i uniwersalizm; red. M. Nalepa, G. Trościński, s. 140-154.