Epistemiczne układy odniesienia − nowe spojrzenie na racjonalność naukową

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kilian, Krzysztof J.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
Эпистемические системы отсчёта – это небольшие, состоящие из двух или трёх элементов, наборы наиболее общих, исторически меняющихся аксиом, определяющих условия, необходимые для ведения научной деятельности. В настоящее время с двумя эпистемическими системами отсчёта, основанными на методологическом натурализме, конкурируют системы супернатурализма и артифициализма. Ранее существовали две эпистемические системы отсчёта: ультимационизм, с которым конкурировал предвосхитизм, и соответсвиизм, вытесненный методологическим натурализмом.
Epistemic frameworks are small, two- or three-element sets of the most general, historically changeable assumptions. These assumptions determine sine qua non conditions of scientific practice. Nowadays, two epistemic frameworks based on methodological naturalism have been in competition with the epistemic frameworks of supernaturalism and artificialism. Previously, two epistemic frameworks, one of ultimationism and another of certism, had been current. Previdism was in competition with the former, while the latter has been superseded by the methodological naturalism.
Opis
Artykuł ten jest rozszerzoną wersją mojego wystąpienia na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Filozofii Fizyki: Filozoficzne problemy współczesnego przyrodoznawstwa (UAM, Poznań, 02– 03.03.2018).
Słowa kluczowe
эпистемические системы отсчёта , сильные и слабые непременные условия научности , материальные и формальные непременные условия научности , натурализм , супернатурализм , артифициализм , ультимационизм , предвосхитизм , соответсвиизм , epistemiczne układy odniesienia , mocne i słabe warunki sine qua non naukowości , materialne i formalne warunki sine qua non naukowości , naturalizm , nadnaturalizm , artyficjalizm , ultymacjonizm , prewidyzm , certyzm
Cytowanie
Σοφια T. 18 (2018), s. 37–58