Nauczanie programowania w edukacji wczesnoszkolnej – rozwijanie myślenia komputacyjnego. Dylematy i problemy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Morańska, Danuta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nowa cyfrowa rzeczywistość wymaga nowych kompetencji. Prognozy dotyczące rozwoju społeczeństwa we wszystkich obszarach wskazują na potrzebę rozwijania kompetencji informatycznych, w tym myślenia komputacyjnego. Włączenie nauki programowania do podstawy programowej kształcenia ogólnego powinno wpłynąć na zapewnienie dzieciom warunków do rozwinięcia oczekiwanych kompetencji. W artykule zwrócono uwagę na dylematy i problemy, z jakimi muszą się zmierzyć współcześni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
New digital reality requires new competences. Predictions related to the development in all social domains indicate the necessity for developing computer skills, including computational thinking. Incorporation of programming classes to the core curriculum of general education should effect in giving children the possibility to build up expected competences. The article mentions the dilemmas and problems which must be handled by early childhood education teachers.
Opis
Słowa kluczowe
programowanie , myślenie komputacyjne , podstawa programowa , edukacja wczesnoszkolna , edukacja informatyczna , programming , computational thinking , the core curriculum , early childhood education , IT education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 37–42