Trzecia platforma ICT w transformacji cyfrowej organizacji inteligentnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Adamczewski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwiązania ICT (Information and Communication Technology) stanowią podstawę nowoczesnych organizacji gospodarczych. W szczególności dotyczy to organizacji inteligentnych (OI), dla których zaawansowana infrastruktura teleinformatyczna jest warunkiem sine qua non sprawnego zarządzania wiedzą. Celem artykułu jest ukazanie roli nowoczesnych trendów technologii ICT określanych mianem SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud), a stanowiących aktualnie kanon informatycznego wspomagania procesów zarządzania. Rozwiązania te pozwalają tworzyć nowe modele funkcjonowania organizacji na rynkach globalnych z wykorzystaniem strategicznych zasobów, jakimi jest wiedza wspomagana rozwiązaniami SMAC. Wywody zilustrowane zostały wynikami badań własnych autora przeprowadzonych w okresie 2014–2016 w wybranych przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego i odniesione do ogólnych tendencji rozwojowych w tym zakresie.
SMAC (social, mobile, analytics and cloud) is the concept that four technologies are currently driving business innovation. SMAC creates an ecosystem that allows a business to improve its operations and get closer to the customer with minimal overhead and maximum reach. The proliferation of structured and unstructured data that is being created by mobile devices, sensors, social media, loyalty card programs and website browsing is creating new business models built upon customer-generated data. None of the four technologies can be an afterthought because it’s the synergy created by social, mobile, analytics and cloud working together that creates a competitive advantage. Social media has provided businesses with new ways to reach and interact with customers, while mobile technologies have changed the way people communicate, shop and work. Analytics allow businesses to understand how, when and where people consume certain goods and services and cloud computing provides a new way to access technology and the data a business needs to quickly respond to changing markets and solve business problems. While each of the four technologies can impact a business individually, their convergence is proving to be a disruptive force that is creating entirely new business models for service providers.
Opis
Słowa kluczowe
ICT , organizacja inteligentna , SMAC , zarządzanie wiedzą , intelligent organization , knowledge management
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018, s. 162–170