Zastosowanie wielomianów w starym zagadnieniu Ponceleta

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Cieślak, Waldemar
Felińska, Halina
Wlaź, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy stawiamy hipotezę związaną z postacią wzorów Fussa. Hipotezę weryfikujemy dla przypadków n=3,4,5,6. Wzory Fussa nie są znane w jawnej postaci dla dowolnego n, więc hipotezy tej w obecnej chwili udowodnić nie można.
In this paper we state a new hypothesis on the shape of the Fuss formulas. We verify the hypothesis for n=3,4,5,6. The Fuss formulas are not known for all n in explicit form, therefore the hypothesis cannot be proved at the moment.
Opis
Słowa kluczowe
poryzm Ponceleta , wzory Fussa , the Poncelet porism , the Fuss formulas
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 52–59