Sylwetka rodzica i jego współpraca ze szkołą w oczach nauczycieli gimnazjum (doniesienie z badań)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Dusza, Bożena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jednym z ważniejszych zadań, jakie stają przed szkołą i nauczycielem, jest organizowanie współpracy na linii szkoła–dom. W niniejszym tekście przedstawiono wyniki badań dotyczące obrazu rodzica i jego współpracy w oczach nauczyciela. Badania prowadzono wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych. Okazuje się, iż tylko 1/3 z nich ma pozytywne doświadczenia ze współpracy z rodzicami. Pozostali przedstawiają ich jako roszczeniowych, niechętnych współpracy ze szkołą, co ma zdecydowanie negatywny oddźwięk w realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych szkoły.
One of the most important aims of school and teacher is to organize cooperation on the line: school–home. In this text there are presented the results of a study on the image of the parent and his cooperation in the teachers point of view. Research was carried among gymnasium school teachers. It turns out that only 1/3 of them have a positive experience of cooperation with parents. Other teachers show them as full of claims, inert and uncooperative with the school. It has strongly negative response in the result of the educational and teaching tasks of the school.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel , rodzic , współpraca szkoły z rodzicami , szkoła , teacher , cooperation between school and parents , school , parents
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.187–191