Mediacja i negocjacja NIE-doskonała

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Wojtkowiak, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Mediacja i negocjacja to procesy, w których najważniejszą rolę odgrywa komunikacja. Pomimo różnic między nimi, istnieją podobieństwa zarówno w zakresie wykorzystania, jak i w odniesieniu do trudności, które mogą się pojawić. W artykule opisano wybrane bariery komunikacyjne (szczególną uwagę poświęcono umiejętności słuchania, brakowi dojrzałości, kłamstwu), które powinien znać każdy mediator i negocjator, mogące mieć znaczenie dla powodzenia rozwiązania konfliktu.
Mediation and negotiation are processes in which communication plays the most important role. Despite the differences between them, there are similarities in terms of their use and difficulties, that may appear. The article describes selected communication barriers (most attention is centered around listening ability, lack of maturity, lying), which every mediator and negotiator should know, that may prove to be important for the success of conflict resolution.
Opis
Słowa kluczowe
komunikacja , mediacja , negocjacja , bariera , trudność , communication , mediation , negotiation , barrier , difficulty
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 12-13 (2023), s. 329-344