Charakterystyka leksyki Polonii brazylijskiej na wybranych przykładach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Przybysz, Zuzanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Badanie języka Polonii brazylijskiej jest interesującym zagadnieniem, ponieważ potomkowie Polaków, którzy przybyli tam pod koniec wieku XIX, nadal posługują się językiem polskim w 5.–6. pokoleniu emigrantów, co jest niezwykle ciekawym zjawiskiem, ponieważ badania pokazują, że język emigrantów wymiera w 2.–3. pokoleniu. W artykule przedstawiona zostanie krótka charakterystyka leksyki Polonii brazylijskiej pochodząca z materiałów zebranych podczas miesięcznego pobytu w Kurytybie. Omówione i przeanalizowane zostaną wybrane przykłady zapożyczeń, dialektyzmów, archaizmów i hybryd polsko-portugalskich.
The largest centre of the Polish diaspora in Brazil is located in Curitiba in the state of Paraná. The descendants of Poles who arrived there at the end of the 19th century still use the Polish language in 5th and 6th generation of immigrants, which is an extremely interesting phenomenon because research shows that the language of immigrants dies out in 2nd or 3rd generation. The paper is intended to present a brief description of the vocabulary of the Polish diaspora in Brazil based on the material collected during a month-long stay in Curitiba. Selected examples of borrowings, dialectisms, neologisms and Polish-Portuguese hybrids will be discussed and analysed.
Opis
Słowa kluczowe
Polonia brazylijska , leksyka , zapożyczenia , Polish diaspora in Brasil , lexis , borrowings
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 14/2023, s. 203-211