Kultura komunikacji elektronicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Romanek, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie kultury wypowiedzi w komunikacji elektronicznej. Pod uwagę wzięto popularne wśród młodych osób porozumiewanie się z wykorzystaniem SMS-ów, portali społecznościowych i aplikacji oraz poczty elektronicznej. Przedstawiono najczęstsze błędy popełniane w komunikacji elektronicznej.
The article discusses the issue of cultural expression in the electronic communication. They were taken into account popular among young people to communicate using SMS, social networking sites and applications and e-mail. They were presented the most common mistakes made in the electronic communication.
Opis
Słowa kluczowe
komunikacja , SMS , e-mail , portal społecznościowy , kultura wypowiedzi , communication , social networking , speech culture
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 85–91