OD DIALOGU DO DELIBERACJI. PODMIOTY NIEPUBLICZNE JAKO (NIE)OBECNY UCZESTNIK LOKALNEGO PROCESU DECYZYJNEGO. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018-10
Autorzy
Kołomycew, Anna
Pawłowska, Agnieszka
Żuk, Iwona
Kmieciak, Robert
Antkowiak, Paweł
Radzik-Maruszak, Katarzyna
Boratyn, Dominik
Szulc-Wałecka, Elżbieta
Siuda, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Ipsylon Pracownia Analiz Społecznych
Abstrakt
Raport został opracowany na podstawie materiału empirycznego, zgromadzonego w trakcie prowadzenia badania ilościowego, realizowanego wśród członków społecznych rad i komisji działających przy organach samorządowych i przez te organy powołanych. Badanie ankietowe prowadzono w ramach projektu badawczo-edukacyjnego zatytułowanego: „Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum trzech jednostek naukowych: Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przeprowadzenie badania ankietowego zlecone zostało Pracowni Analiz Społecznych IPSYLON z Sanoka. Badanie ilościowe realizowane było od kwietnia do października 2018 roku. W celu pozyskania informacji, interesujących z punktu widzenia problematyki projektu, wykorzystano wystandaryzowany kwestionariusz ankiety obejmujący 21 pytań problemowych oraz 7 pytań metryczkowych. Badanie ankietowe zostało zrealizowane za pomocą trzech równoległych technik badawczych: ankiety online (CAWI), ankiety papierowej indywidualnej oraz audytoryjnej (PAPI), a także ankiety telefonicznej (CATI). Ankieta skierowana została do członków społecznych rad i komisji, działających w 65 miastach na prawach powiatu, a więc we wszystkich tego typu miastach, za wyjątkiem miasta stołecznego Warszawy. Badaniem objęto takie podmioty jak: - rady młodzieżowe, - rady seniorów, - rady działalności pożytku publicznego, - rady do spraw osób niepełnosprawnych, - rady sportu, - rady rynku pracy, - komisje bezpieczeństwa i porządku, - komisje urbanistyczno-architektoniczne. W rezultacie kilkumiesięcznych działań udało się zgromadzić materiał empiryczny obejmujący dane z 1402 ankiet, zrealizowanych w 65 miastach na prawach powiatu (choć w bardzo zróżnicowanych proporcjach) wśród członków 292 rad i komisji. Najliczniej reprezentowane są rady i komisje z Lublina, Rudy Śląskiej, Płocka, Częstochowy, Sosnowca, Rzeszowa, Tarnowa, Konina, Gliwic, Katowic, Szczecina i Poznania.
Opis
Raport powstał na zlecenie Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach projektu badawczego „Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego” realizowanego w latach 2018-2020 pod kierownictwem prof. dr hab. Agnieszki Pawłowskiej. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Dialog” – numer umowy 0163/DLG/2018/10 (nr projektu DIALOG 0163/2017). Skład zespołu badawczego: prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Robert Kmieciak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Paweł Antkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr Anna Kołomycew (Uniwersytet Rzeszowski), mgr Elżbieta Szulc-Wałecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), mgr Dominik Boratyn (Uniwersytet Rzeszowski), mgr Anna Siuda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Słowa kluczowe
rady społeczne , dialog , komisje opiniodawczo-doradcze , deliberacja , miasto , partycypacja
Cytowanie