Sprawozdania, raporty (KNS) / Reports (CoSS)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 4 z 4
 • Pozycja
  Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego. Raport z badania ankietowego
  (Ipsylon Pracownia Analiz Społecznych, 2018-10) Kołomycew, Anna; Pawłowska, Agnieszka; Żuk, Iwona; Kmieciak, Robert; Antkowiak, Paweł; Radzik-Maruszak, Katarzyna; Boratyn, Dominik; Szulc-Wałecka, Elżbieta; Siuda, Anna
  Raport został opracowany na podstawie materiału empirycznego, zgromadzonego w trakcie prowadzenia badania ilościowego, realizowanego wśród członków społecznych rad i komisji działających przy organach samorządowych i przez te organy powołanych. Badanie ankietowe prowadzono w ramach projektu badawczo-edukacyjnego zatytułowanego: „Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum trzech jednostek naukowych: Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przeprowadzenie badania ankietowego zlecone zostało Pracowni Analiz Społecznych IPSYLON z Sanoka. Badanie ilościowe realizowane było od kwietnia do października 2018 roku. W celu pozyskania informacji, interesujących z punktu widzenia problematyki projektu, wykorzystano wystandaryzowany kwestionariusz ankiety obejmujący 21 pytań problemowych oraz 7 pytań metryczkowych. Badanie ankietowe zostało zrealizowane za pomocą trzech równoległych technik badawczych: ankiety online (CAWI), ankiety papierowej indywidualnej oraz audytoryjnej (PAPI), a także ankiety telefonicznej (CATI). Ankieta skierowana została do członków społecznych rad i komisji, działających w 65 miastach na prawach powiatu, a więc we wszystkich tego typu miastach, za wyjątkiem miasta stołecznego Warszawy. Badaniem objęto takie podmioty jak: - rady młodzieżowe, - rady seniorów, - rady działalności pożytku publicznego, - rady do spraw osób niepełnosprawnych, - rady sportu, - rady rynku pracy, - komisje bezpieczeństwa i porządku, - komisje urbanistyczno-architektoniczne. W rezultacie kilkumiesięcznych działań udało się zgromadzić materiał empiryczny obejmujący dane z 1402 ankiet, zrealizowanych w 65 miastach na prawach powiatu (choć w bardzo zróżnicowanych proporcjach) wśród członków 292 rad i komisji. Najliczniej reprezentowane są rady i komisje z Lublina, Rudy Śląskiej, Płocka, Częstochowy, Sosnowca, Rzeszowa, Tarnowa, Konina, Gliwic, Katowic, Szczecina i Poznania.
 • Pozycja
  OD DIALOGU DO DELIBERACJI. PODMIOTY NIEPUBLICZNE JAKO (NIE)OBECNY UCZESTNIK LOKALNEGO PROCESU DECYZYJNEGO. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO
  (Ipsylon Pracownia Analiz Społecznych, 2018-10) Kołomycew, Anna; Pawłowska, Agnieszka; Żuk, Iwona; Kmieciak, Robert; Antkowiak, Paweł; Radzik-Maruszak, Katarzyna; Boratyn, Dominik; Szulc-Wałecka, Elżbieta; Siuda, Anna
  Raport został opracowany na podstawie materiału empirycznego, zgromadzonego w trakcie prowadzenia badania ilościowego, realizowanego wśród członków społecznych rad i komisji działających przy organach samorządowych i przez te organy powołanych. Badanie ankietowe prowadzono w ramach projektu badawczo-edukacyjnego zatytułowanego: „Od dialogu do deliberacji. Podmioty niepubliczne jako (nie)obecny uczestnik lokalnego procesu decyzyjnego”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „DIALOG”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum trzech jednostek naukowych: Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przeprowadzenie badania ankietowego zlecone zostało Pracowni Analiz Społecznych IPSYLON z Sanoka. Badanie ilościowe realizowane było od kwietnia do października 2018 roku. W celu pozyskania informacji, interesujących z punktu widzenia problematyki projektu, wykorzystano wystandaryzowany kwestionariusz ankiety obejmujący 21 pytań problemowych oraz 7 pytań metryczkowych. Badanie ankietowe zostało zrealizowane za pomocą trzech równoległych technik badawczych: ankiety online (CAWI), ankiety papierowej indywidualnej oraz audytoryjnej (PAPI), a także ankiety telefonicznej (CATI). Ankieta skierowana została do członków społecznych rad i komisji, działających w 65 miastach na prawach powiatu, a więc we wszystkich tego typu miastach, za wyjątkiem miasta stołecznego Warszawy. Badaniem objęto takie podmioty jak: - rady młodzieżowe, - rady seniorów, - rady działalności pożytku publicznego, - rady do spraw osób niepełnosprawnych, - rady sportu, - rady rynku pracy, - komisje bezpieczeństwa i porządku, - komisje urbanistyczno-architektoniczne. W rezultacie kilkumiesięcznych działań udało się zgromadzić materiał empiryczny obejmujący dane z 1402 ankiet, zrealizowanych w 65 miastach na prawach powiatu (choć w bardzo zróżnicowanych proporcjach) wśród członków 292 rad i komisji. Najliczniej reprezentowane są rady i komisje z Lublina, Rudy Śląskiej, Płocka, Częstochowy, Sosnowca, Rzeszowa, Tarnowa, Konina, Gliwic, Katowic, Szczecina i Poznania.
 • Pozycja
  ZJAWISKO EDUKACJI TRANSGRANICZNEJ NA PRZYKŁADZIE UKRAIŃSKICH STUDENTÓW NA PODKARPACIU
  (2015-04-20) Długosz, Piotr
  The article presents the results of research on Ukrainian students studying in Podkarpacie region. In the research the survey method was used and answers from 250 students in Rzeszów and Przemyśl were received. The study shows that the main reasons for studying abroad were the desire to see the world, obtaining a diploma of a foreign university and the will to avoid corrupt practices. The main problems Ukrainian students have to face upon arriving at Poland include the cost of living, not knowing Polish and homesickness. The highest notes were given to university’s equipment, rapport with lecturers and administrative workers. On the other hand, city facilities and possibilities of spending free time were assessed lower. The lowest marks were given to economic conditions and possibilities of earning money during studies or upon graduating. Most of the students want to stay in Poland or leave for the West after graduating. A small group of respondents plans to return to Ukraine.
 • Pozycja
  SPRAWOZDANIE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ REGIONALNYCH
  (2014-10-31) Hales, Colin F.; Król, Mieczysław J.; Sarama, Maria
  Tematyka wygłaszanych referatów obejmowała wszystkie istotne aspekty społeczeństwa informacyjnego, zarówno natury ogólnej, jak też uwarunkowań funkcjonowania w nim podmiotów gospodarczych, jednostek administracji i osób fizycznych w Polsce, Słowacji, Ukrainie i Litwie. Znalazły się liczne doniesienia dotyczące wyrafinowanych technik i systemów informatycznych stosowanych w działalności gospodarczej, edukacji, ekologii, medycynie, administracji, turystyce, a nawet w gospodarce łowieckiej. Przedstawiono również wyniki badań empirycznych wykorzystujących oryginalną metodologię badawczą.