Gesty w komunikacji współczesnej młodzieży ery mediów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wasylewicz, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Częścią komunikacji niewerbalnej są gesty, które podczas rozmów przekazują cały sens treści. Jednak narastająca internetowa aktywność młodzieży, spędzanie większości czasu przed monitorem komputera oraz porozumiewanie się z rówieśnikami w dużej mierze poprzez komunikatory doprowadziło do dominacji obrazu oraz marginalizacji słowa. W tej sytuacji gesty oraz mimika stają się nieznanymi środkami komunikacji. Interesujący jest więc fakt, jak odczytuje gesty pokolenie zanurzone w mediach. Czy znają i potrafią nazwać pokazywane im gesty? Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego w oparciu o specjalnie skonstruowany kwestionariusz testu wśród 350 uczniów w przedziale wiekowym 13–16 lat. Otrzymane wyniki napawają optymizmem.
Part of non-verbal communication are gestures that convey the whole meaning of the content during conversations. However, growing online activity of young people, spending most of the time in front of a computer monitor and communicating with peers largely through communicators has led to image dominance and marginalisation of the word. This makes the spoken word, including gestures and facial expressions, an unknown means of communication. What is interesting, then, is how does a generation of gestures immersed in the media read? Whether they know and can call their gestures. The article is an attempt to answer this question. The tests were carried out by means of a diagnostic survey based on a specially constructed test questionnaire among 350 students aged 13–16 years. The results obtained are encouraging.
Opis
Słowa kluczowe
komunikacja niewerbalna , gesty , internet , non-verbal communication , gestures , Internet , media
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 260–266