Kinesiotaping na tle innych metod wspomagania rozwoju dzieci z zespołem Downa

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Dubiel-Zielińska, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Artykuł na wstępie ukazuje czytelnikowi specyfikę zespołu Downa na poziomie komórkowym oraz wynikające z powstałych zaburzeń cztery znane rodzaje omawianego zespołu. W dalszej kolejności przedstawia cechy morfologiczne i wady wrodzone, które łącznie stają się uzasadnieniem do prowadzenia rehabilitacji. Najpopularniejszymi metodami rehabilitacji, na które autor zwraca uwagę, są: metoda Vojty, leczenie neurorozwojowe Bobath, integracja sensoryczna wg Jean Ayres i metoda masażu twarzy wg Rodolfo Castillo Moralesa. Nową możliwością staje się obecnie coraz bardziej popularny i powszechnie stosowany kinesiotaping. Może on służyć fizjoterapeutom oraz logopedom jako rozwiązanie wspomagające oraz podtrzymujące pracę i funkcję danego obszaru mięśniowego, poddanego oklejeniu specjalistyczną taśmą.
Opis
Słowa kluczowe
aberracja chromosomowa , kinesiotaping , trisomia chromosomu 21
Cytowanie
Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych - perspektywa life-span. Przewodnik metodyczny. Red. nauk.: K. Barłóg. Rzeszów 2017