Repozytorium UR

Nadużycia prokuratorów w Ameryce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Licak, Tomasz
dc.date.accessioned 2015-04-22T06:15:48Z
dc.date.available 2015-04-22T06:15:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/843
dc.description.abstract Prokuratorzy obdarzeni są szeroką władzą dyskrecjonalną dotyczącą sposobu prowadzenia spraw karnych. Jednak niektóre ich praktyki, choć nie zawsze do końca niezgodne z obowiązującym prawem, mogą wzbudzać wątpliwości w sferze etyczno-moralnej. Oskarżony może wówczas bronić się, twierdząc, że prokurator działał „nie fair”. Nadużycia władzy prokuratorskiej podkopują zaufanie opinii publicznej w uczciwość systemu prawnego. Zjawisko to osłabia także zdolność sądów „do poszukiwania sprawiedliwości”. Głównym powodem nadużyć władzy prokuratorskiej jest gorliwość prokuratorów w dążeniu do uzyskania skazania oskarżonych. Dążąc do wysokiego wskaźnika skazań, nie ujawniają oni dowodów korzystnych dla oskarżonego. Wielkim zagrożeniem dla rzetelności procesu w sprawach karnych jest ukrywanie przez prokuratorów dowodów, mogących świadczyć o niewinności oskarżonych. Nadużycie władzy jest także ewidentne wówczas, gdy prokurator zezwala na wykorzystanie fałszywych zeznań. W takim przypadku prawo oskarżonego do uczciwego procesu jest naruszone. Nadużycia prokuratorskie są tak rozpowszechnione, gdyż zbyt niskie są kary za nieuczciwe zachowania. Większość sankcji nie dotyka prokuratora osobiście, a poza tym korzysta on z całkowitego immunitetu w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z pełnioną funkcją. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Prosecutors are given wide discretion about the way they conduct criminal cases. Some practices, which are however not always considered to be illegal, can rise doubt in the field of ethics. The defendant may argue then that the prosecution acted in an "unfair" manner. Prosecutorial misconduct weakens public trust and compromises the integrity of the legal system. It also undermines the ability of the courts “to seek justice”. The main reason of the misconduct is focus on conviction. In the pursuit of high conviction rate they fail to turn over factual evidence that is favorable to the defendant. The great threat to fair process in criminal cases comes from prosecutor hiding evidence, which can indicate innocence of the defendant. Misconduct is also evident, when prosecutors allow the use of perjured testimony. In such a case defendant's right to a fair trial is violated. Prosecutorial misconduct is so widespread because of the inadequacy of penalties applied in the event of unethical behavior. Most of the sanctions do not hold prosecutors personally accountable and their immunity protects them from any civil liability that might arise due to their work. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject prokuratorzy pl_PL.UTF-8
dc.subject odpowiedzialność pl_PL.UTF-8
dc.subject władza dyskrecjonalna pl_PL.UTF-8
dc.subject plea bargaining pl_PL.UTF-8
dc.subject nadużycie pl_PL.UTF-8
dc.subject dowód pl_PL.UTF-8
dc.subject zeznanie pl_PL.UTF-8
dc.subject sądy pl_PL.UTF-8
dc.subject sprawiedliwość pl_PL.UTF-8
dc.subject skazanie pl_PL.UTF-8
dc.subject prosecutors pl_PL.UTF-8
dc.subject liability pl_PL.UTF-8
dc.subject discretion pl_PL.UTF-8
dc.subject misconduct pl_PL.UTF-8
dc.subject evidence pl_PL.UTF-8
dc.subject testimony pl_PL.UTF-8
dc.subject courts pl_PL.UTF-8
dc.subject justice pl_PL.UTF-8
dc.subject conviction pl_PL.UTF-8
dc.title Nadużycia prokuratorów w Ameryce pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Prosecutors’ Misconduct in America pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje