Repozytorium UR

Prawa dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w domach pomocy społecznej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szluz, Beata
dc.date.accessioned 2021-08-31T06:07:21Z
dc.date.available 2021-08-31T06:07:21Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation B. Szluz, Prawa dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w domach pomocy społecznej [w:] Prawa dziecka. Wybrane aspekty, red. I. Marczykowska, E. Markowska-Gos, A. Solak, W. Walc, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 245-258. pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-197-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6676
dc.description - pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Niepełnosprawność jest jednym z ważniejszych problemów współczesności. Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów i rozpowszechnienia zjawiska oraz konsekwencji, jakie wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym. Rozmiar występowania stawia przed społecznością obowiązek inicjowania działań zapobiegających jego powstawaniu, które muszą być podejmowane przez rządy, instytucje i społeczności lokalne. Jawi się również przed społeczeństwem wymiar konsekwencji. Nie ograniczają się one do samych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, lecz powodują konieczność tworzenia instytucji oraz realizowania wielu działań na rzecz tej grupy osób. Instytucjami, które z racji określonych ustawowo celów mają organizować opiekę i wsparcie oraz czuwać nad realizacją podstawowych praw i potrzeb człowieka niepełnosprawnego, są między innymi domy pomocy społecznej. Są to placówki całodobowej opieki stacjonarnej. Warto zauważyć, że dla osób niepełnosprawnych dostępne są również formy pomocy półstacjonarnej, do których możemy zaliczyć na przykład środowiskowe domy samopomocy. Prezentowana refleksja skoncentrowana została na placówce stacjonarnej, ze względu na specyficzne problemy, jakie pobyt w takim miejscu stwarza. Rozważaniami objęto jedną z sześciu grup osób, dla których organizowane są domy pomocy społecznej . Artykuł ten należy uznać jako próbę odpowiedzi na rodzące się pytanie o prawa dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w domach pomocy społecznej. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship - pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject socjologia pl_PL.UTF-8
dc.title Prawa dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w domach pomocy społecznej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dcterms.subject niepełnosprawność
dcterms.subject niepełnosprawność intelektualna
dcterms.subject dom pomocy społecznej
dcterms.subject prawa dziecka


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje