Repozytorium UR

Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych związanych z drzewostanami dębowymi nadleśnictw Bircza i Krasiczyn w kontekście wybranych czynników historycznych i środowiskowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ziobro, Jan
dc.date.accessioned 2021-05-10T07:27:12Z
dc.date.available 2021-05-10T07:27:12Z
dc.date.issued 2021-05-18
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6231
dc.description Promotor: dr hab. inż. Andrzej Bobiec, prof. UR - 114 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Zbiorowiska widnych gajów dębowych, ukształtowanych przez tradycyjną gospodarkę rolno leśno-pasterską zanikają z krajobrazów wiejskich. Pozostałości takich fitocenoz są wciąż obecne na obszarze Nadleśnictw Bircza i Krasiczyn. Celem pracy była ekologiczna charakterystyka zbiorowisk roślinnych związanych z podgórskimi drzewostanami dębowymi, identyfikacja zachodzących w nich zmian oraz zaproponowanie odpowiednich działań ochronnych. Badania przeprowadzone na 35 powierzchniach badawczych, na których założono 140 pól badawczych wskazały na niewielkie zróżnicowanie gatunkowe w zbiorowiskach, związane z niekorzystnymi dla światło- i ciepłolubnych gatunków warunkami środowiska, głównie silnym zacienieniem wynikającym z występowania obfitego podszytu. Większość analizowanych zbiorowisk charakteryzowała się długotrwałą ciągłością pokrywy leśnej, sprzyjającą cienioznośnym gatunkom leśnym. Pozostałe zbiorowiska to lasy wtórne, powstałe na gruntach rolnych. Najcenniejsze to pozostałości sylwopastoralnych gajów dębowych z wciąż występującymi, nielicznymi gatunkami roślin nieleśnych. Fitocenozy te nie są chronione we właściwy sposób. Najlepszą metodą ochrony byłby powrót, przynajmniej w ograniczonym stopniu, do tradycyjnych metod użytkowania, na czele z wypasem pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Semi-open oakwoods, traditional agro-silvo-pastoral economy, are disappearing from rural landscapes. Remains of such phytocoenoses are still present in the area of Bircza and Krasiczyn Forest Districts. The aim of the study was the ecological characteristics of the plant communities associated with sub-mountain oak stands, the identification of changes they undergo, and suggesting appropriate conservation measures. The research carried out on 35 study areas, where 140 research plots were established, showed a low species diversity in plant communities, due to disfavourable environmental conditions, caused by the overshading effect of the abundant underwood. Most of the analyzed communities were associated with the long continuity of the forest cover, favoring shade-bearing forest species. Other communities are secondary forests formed on agricultural land. The most valuable are the remains of sylopastoral oak groves with still occurring, sparce though, non-forest species. These phytocenoses are not properly protected. The best method of protection would be to return, at least to a limited extent, to traditional methods of use, mainly grazing. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject ekotonowe zbiorowiska roślinne pl_PL.UTF-8
dc.subject widne gaje dębowe pl_PL.UTF-8
dc.subject przemiany lasów dębowych pl_PL.UTF-8
dc.subject zmiany użytkowania krajobrazu wiejskiego pl_PL.UTF-8
dc.subject ecotonal plant communities pl_PL.UTF-8
dc.subject semi-open oakwoods pl_PL.UTF-8
dc.subject oakwoods changes pl_PL.UTF-8
dc.subject rural land-use change pl_PL.UTF-8
dc.title Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych związanych z drzewostanami dębowymi nadleśnictw Bircza i Krasiczyn w kontekście wybranych czynników historycznych i środowiskowych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Diversity of plant communities associated with oak stands of Bircza and Krasiczyn Forest Districts in the context of selected historical and environmental characteristics pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje