Repozytorium UR

Nowe media w służbie człowieka czy źródło ułatwiania cyberprzemocy?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wysocka, Ewa
dc.date.accessioned 2020-12-07T09:38:54Z
dc.date.available 2020-12-07T09:38:54Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020), s. 11–32 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5830
dc.description.abstract W artykule przedstawiono główne problemy związane z cyberprzemocą w grupie rówieśniczej: przejawy, formy, źródła i mechanizmy oraz konsekwencje cyberprzemocy. Autorka stawia tezę o ścisłym powiązaniu tradycyjnej przemocy i agresji oraz cyberprzemocy, wskazując jednocześnie, że nowe media nie stanowią samoistnego źródła zagrożenia dla rozwoju młodego pokolenia. Przywołując badania potwierdzające tę tezę, wnioskuje, że nowe media stanowią zagrożenie dla rozwoju młodzieży (poprzez ujawnianie się cyberprzemocy), jeśli występują pierwotne czynniki warunkujące tradycyjną przemoc i agresję rówieśniczą. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the main problems related to cyberbullying in a peer group: manifestations, forms, sources, mechanisms and consequences of cyberbullying. The author puts forward a thesis about the close connection between traditional violence and aggression and cyberbullying, while pointing out that the new media are not an independent source of threat to the development of the young generation. Recalling studies confirming this thesis, she concludes that new media are a threat to the development of youth (as they canfacilitate cyberbullying), if there are primary factors conditioning the traditional forms of peer violence and aggression. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject młode pokolenie pl_PL.UTF-8
dc.subject nowe media pl_PL.UTF-8
dc.subject cyberprzemoc pl_PL.UTF-8
dc.subject źródła cyberprzemocy pl_PL.UTF-8
dc.subject konsekwencje cyberprzemocy pl_PL.UTF-8
dc.subject ofiara cyberprzemocy pl_PL.UTF-8
dc.subject sprawca cyberprzemocy pl_PL.UTF-8
dc.subject young generation pl_PL.UTF-8
dc.subject new media pl_PL.UTF-8
dc.subject cyberbullying pl_PL.UTF-8
dc.subject sources of cyberbullying pl_PL.UTF-8
dc.subject consequences of cyberbullying pl_PL.UTF-8
dc.subject victim of cyberbullying pl_PL.UTF-8
dc.subject perpetrator of cyberbullying pl_PL.UTF-8
dc.title Nowe media w służbie człowieka czy źródło ułatwiania cyberprzemocy? pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative New media for human service or a source of facilitation of cyberbullying? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2020.15.2
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje