Varia (KNH) / Varia (CoH)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 12
 • Pozycja
  Emisja głosu w kształceniu nauczycieli (rozważania na marginesie książki Agnieszki Płusajskiej-Otto)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Myszka, Agnieszka
  Tekst zawiera rozważania na temat kształcenia nauczycieli w zakresie ochrony głosu. Jest także próbą oceny książki Agnieszki Płusajskiej-Otto pt. „Podręcznik pracy głosem. Ćwiczenia i wskazówki dla osób występujących publicznie” i analizą możliwości wykorzystania jej na zajęciach z emisji i higieny głosu prowadzonych na kierunkach nauczycielskich studiów wyższych. W podręczniku bardzo mocno akcentowana jest zależność jakości naszego głosu od kondycji ciała i emocji (napięcia mięśniowe). Praktyka (ćwiczenia) zdecydowanie dominuje tu nad rozważaniami teoretycznymi, co jest ogromną zaletą publikacji, która może stać się zarówno podstawą samokształcenia, jak i podstawą zajęć z emisji głosu na uczelniach kształcących przyszłych nauczycieli.
 • Pozycja
  VB-MAPP – właściwa ocena podstawą właściwej terapii
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Mikołajczyk, Joanna
  Efektywne nauczanie dzieci z zaburzeniami w rozwoju komunikacji jest uzależnione od dokonania dokładnej oceny ich umiejętności wyjściowych. Artykuł prezentuje „Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami w rozwoju – VB-MAPP”, który jest oparty na analizie zachowań werbalnych B.F. Skinnera. Artykuł zawiera opis narzędzia, opis najważniejszych badanych operantów oraz praktyczne zastosowanie uzyskanych w diagnozie wyników.
 • Pozycja
  Tradycje współpracy polsko-słowackiej w dziedzinie logopedii – upamiętnienie 100-lecia urodzin docenta Józefa Liszki
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Bieńkowska, Katarzyna Ita
  Celem artykułu jest wycinkowe omówienie historycznych powiązań i współczesnych obszarów współpracy polsko-słowackiej w zakresie logopedii. Aby upamiętnić 100. rocznicę urodzin zasłużonego dla rozwoju słowackiej logopedii docenta Józefa Liszki, znaczną część artykułu poświęcono omówieniu jego dorobku naukowego. Autorka nakreśla także możliwe obszary współpracy praktykujących logopedów oraz wymiany myśli naukowej.
 • Pozycja
  Terapia i diagnostyka afazji Broki przy użyciu modeli przetwarzania języka w badaniach z obszaru niemieckojęzycznej lingwistyki klinicznej – studium przypadku
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Pękacka, Anna Maria
  Artykuł stanowi drugą, praktyczną część minicyklu dotyczącego terapii pacjentów z afazją w niemieckojęzycznej Szwajcarii. Autorka, nawiązując do artykułu teoretycznego, który ukazał się w czwartym tomie monografii cyklicznej „Głos –Język –Komunikacja”, opisuje na przykładzie 59-letniej pacjentki po krwotoku podpajęczynówkowym proces diagnozy i terapii logopedycznej z wykorzystaniem modelu logogenowego Tesaka oraz modelu Levelta.
 • Pozycja
  Wprowadzenie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Stanisz, Marek