VB-MAPP – właściwa ocena podstawą właściwej terapii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Mikołajczyk, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Efektywne nauczanie dzieci z zaburzeniami w rozwoju komunikacji jest uzależnione od dokonania dokładnej oceny ich umiejętności wyjściowych. Artykuł prezentuje „Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami w rozwoju – VB-MAPP”, który jest oparty na analizie zachowań werbalnych B.F. Skinnera. Artykuł zawiera opis narzędzia, opis najważniejszych badanych operantów oraz praktyczne zastosowanie uzyskanych w diagnozie wyników.
Effective teaching of children with impaired communication development depends on making a thorough assessment of their initial skills. The article presents the Program for the assessment of language and social skills of children with autism and other developmental disorders – VB-MAPP, which is based on the analysis of verbal behaviours of B.F. Skinner. The article contains a description of the tool, a description of the most important examined operants and the practical application of results obtained in the course of the diagnosis.
Opis
Słowa kluczowe
VB-MAPP , umiejętności językowe , autyzm , diagnoza , language skills , autism , diagnosis
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 5. W obliczu emocji, s. 163–175