Tradycje współpracy polsko-słowackiej w dziedzinie logopedii – upamiętnienie 100-lecia urodzin docenta Józefa Liszki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Bieńkowska, Katarzyna Ita
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest wycinkowe omówienie historycznych powiązań i współczesnych obszarów współpracy polsko-słowackiej w zakresie logopedii. Aby upamiętnić 100. rocznicę urodzin zasłużonego dla rozwoju słowackiej logopedii docenta Józefa Liszki, znaczną część artykułu poświęcono omówieniu jego dorobku naukowego. Autorka nakreśla także możliwe obszary współpracy praktykujących logopedów oraz wymiany myśli naukowej.
The aim of the article is a partial discussion of historical connections and contemporary areas of the Polish-Slovak cooperation in the field of speech and language therapy. In order to commemorate the 100th anniversary of the birth of Associate Professor Józef Liszka who rendered great services to the development of Slovakian speech and language therapy, a significant part of the article is devoted to presentation of his scientific achievements. The author also outlines possible areas of cooperation between practicing speech and language therapists and exchange of scientific ideas.
Opis
Fragmenty artykułu powstały we współpracy ze studentami II roku logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w roku akademickim 2016/17 w ramach warsztatu prowadzonego na przedmiocie metody badań logopedycznych.
Słowa kluczowe
współpraca polsko-słowacka , logopedia , Polish-Slovak cooperation , speech and language therapy
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 5. W obliczu emocji, s. 151–162