Repozytorium UR

Z technologią informacyjną do matematyczno-przyrodniczej krainy. Raport z projektu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kandzia, Joanna
dc.date.accessioned 2020-03-24T09:18:58Z
dc.date.available 2020-03-24T09:18:58Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 211–217 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5349
dc.description.abstract Artykuł jest raportem z przeprowadzonego przez autorkę projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków europejskich WND-POWR.03.01.00-00-U055/17-01 pt. „Z technologią informacyjną do matematyczno-przyrodniczej krainy”. Był on dedykowany uczniom klas VIII szkoły podstawowej w Warszawie. Głównym jego celem było podniesienie/rozwój kompetencji ogólnorozwojowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi, związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. Przedstawiono krótką charakterystykę projektu oraz analizę przyrostu wiedzy uczniów w zakresie fizyki, informatyki i matematyki. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article is a report on the project carried out by the author co-financed by the National Center for Research and Development from European funds WND-POWR.03.01.00-00-U055/17-01 entitled: With information technology to the mathematical and natural land. It was dedicated to eighth grade students of elementary school in Warsaw. The main goal was to increase/develop general development competences in the field of mathematics and natural sciences in close correlation with information technologies related to correct argumentation, critical and independent thinking, logic and heuristics. Short project characteristics and analysis of students’ knowledge growth in physics, computer science and mathematics were presented. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject e-learning pl_PL.UTF-8
dc.subject platforma Moodle pl_PL.UTF-8
dc.subject matematyka pl_PL.UTF-8
dc.subject fizyka pl_PL.UTF-8
dc.subject informatyka pl_PL.UTF-8
dc.subject projekt edukacyjny pl_PL.UTF-8
dc.subject technologia informacyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject computer science pl_PL.UTF-8
dc.subject educational project pl_PL.UTF-8
dc.subject information technology pl_PL.UTF-8
dc.subject mathematics pl_PL.UTF-8
dc.subject Moodle platform pl_PL.UTF-8
dc.subject physics pl_PL.UTF-8
dc.title Z technologią informacyjną do matematyczno-przyrodniczej krainy. Raport z projektu pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative With Information Technology to the Mathematics and Nature of the Land. Project Report pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.4.28
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje