Repozytorium UR

BYĆ CZY MIEĆ W PONOWOCZESNOŚCI (PERSPEKTYWA PERSONALIZMU KATOLICKIEGO)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Brózda, Łukasz
dc.date.accessioned 2020-02-18T08:52:52Z
dc.date.available 2020-02-18T08:52:52Z
dc.date.issued 2020-03-06
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5220
dc.description Promotor: dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR - 283 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Konsumowanie, jako nieodzowny, od zarania dziejów, składnik ludzkiego życia wpisuje się w biologiczny byt człowieka i jest niezbędnym warunkiem życia, metabolicznego cyklu przyswajania, trawienia i wydalania. Różnic pomiędzy naturalnym z punktu widzenia ludzkiej natury konsumowaniem a konsumpcjonizmem trzeba szukać w społecznym podejściu do procesu konsumowania. Uprawnioną wydaje się teza, że konsumowanie staje się konsumpcjonizmem, gdy przestaje być środkiem, a staje się celem życia i na tyle dominującą czynnością, że „mieć” podporządkowuje się zupełnie temu, co wyznacza „być”. Pozostając przez ciało istotą złączoną ścisłymi więzami ze światem przyrody, domagającą się konsumpcji człowiek odczuwa poprzez swoją duchowość z nim odrębność. Jeśli ktoś nie próbuje zrozumieć tego kim jest, nie jest w stanie, odpowiedzialnie i sensownie, zmierzyć się z dylematem „być” czy „mieć”. Kwestia swoistego napięcia pomiędzy opozycyjnymi, jak się sądzi światami wartości, światopoglądami i postawami związanym z „być” i „mieć” jest przedmiotem rozważań socjologów, pedagogów, psychologów, teologów (np. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka). Alternatywa „być” czy „mieć” stanowi też przedmiot zainteresowania filozofów, a zwłaszcza G. Marcela oraz E. Fromma, którzy uznali, że egzystencja człowieka toczy się w przestrzeni dwóch antagonistycznych poziomów istnienia: egzystencji i bytu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Consuming, as an indispensable element of human life since the dawn of time is a part of the biological existence of man and is a necessary condition for life, the metabolic cycle of absorption, digestion and excretion. Differences between the natural, from the point of view of human nature, consumption and consumerism must be searched in the social approach to the process of consumption. The thesis that consumption turns into consumerism seems legitimate when it ceases to be the means and becomes the goal of life and such a dominant activity that „have” is completely subordinated to what „to be” points out. Remaining through the body a creature connected with inseparable bonds with the world of nature, demanding consumption, a man feels through his spirituality a fundamental separation with him. If someone does not try to understand who they are, they are also unable, responsibly and sensibly, to face the dilemma of "being" or "having". Unfortunately, the modern context of our existence does not help us to think too deeply about our nature. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Być pl_PL.UTF-8
dc.subject Mieć pl_PL.UTF-8
dc.subject Osoba pl_PL.UTF-8
dc.subject Konsumpcjonizm pl_PL.UTF-8
dc.subject Ponowoczesność pl_PL.UTF-8
dc.subject To be pl_PL.UTF-8
dc.subject to have in pl_PL.UTF-8
dc.subject Man pl_PL.UTF-8
dc.subject Consumption pl_PL.UTF-8
dc.subject Postmodernity pl_PL.UTF-8
dc.title BYĆ CZY MIEĆ W PONOWOCZESNOŚCI (PERSPEKTYWA PERSONALIZMU KATOLICKIEGO) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative To be or to have in the postmodernity (perspective of the Catholic personalism) pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje