"Umrzeć jest najprościej". O zesłańczych doświadczeniach w prozie Danuty Ireny Bieńkowskiej

Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Paliwoda, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of this article is to discuss two short novels selected from a few writings by Danuta Irena Bieńkowska collected in the volume “Między brzegami” (London 1978) published after her death. The writer was born in Toruń (1927). After the Second World War she lived in England, and, since 1955, in Canada. The novels contain a variety of quasi-diary (“Droga do Rosji: fragment z dziennika”) and short-prose (“Północ i południe: szkice z Rosji”) references to her experiences gained during the period of deportation to the labor camps in the Komi Republic and Uzbekistan. The article provides an interpretation of the mentioned works as a personal document in the context of gulag literature (by, among others, Beata Obertyńska, Barbara Skarga, Gustaw Herling-Grudziński, Anatol Krakowiecki, Jerzy Krzysztoń) and thus it presents the writer’s contribution to the literature undertaking the task of „naming the unnamable”.
Opis
Słowa kluczowe
Bieńkowska Danuta Irena , emigracja XX w. , proza XX w. , autobiografia
Cytowanie
Paliwoda A., "Umrzeć jest najprościej". O zesłańczych doświadczeniach w prozie Danuty Ireny Bieńkowskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury" 6 / "Tematy i Konteksty" (1), 2011: Wielka Emigracja - Druga emigracja niepodległościowa - (E)migracja końca XX wieku, red. Pasterska J., s. 158-181.