Repozytorium UR

Zastosowanie gier komputerowych w procesie poszerzania umiejętności programistycznych wśród dzieci i młodzieży

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gospodarek, Katarzyna
dc.date.accessioned 2019-10-14T06:30:18Z
dc.date.available 2019-10-14T06:30:18Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 297–302 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4973
dc.description.abstract Aktualnie, w tak zwanej erze cyfrowej, edukacja opierająca się na wykorzystaniu gier komputerowych (game-based learning – GBL) staje się coraz bardziej powszechna. Niniejsze opracowanie przedstawia przegląd rozwiązań wykorzystujących gry komputerowe w procesie poszerzania umiejętności programistycznych wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk położono na przedstawienie kluczowych zalet stosowania tego rodzaju programów w dydaktyce oraz ich wpływu na proces nauczania programowania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Currently, in the so-called digital age, education based on the use of computer games (usually called game-based learning or GBL) is becoming more and more common. This paper presents an overview of solutions using computer games in the process of improving programming skills among children and young people. Particular emphasis was placed on presenting the key advantages of using such programs in teaching and their impact on the teaching process of programming. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nauczanie oparte na grach pl_PL.UTF-8
dc.subject serious games pl_PL.UTF-8
dc.subject wprowadzenie do programowania pl_PL.UTF-8
dc.subject nauka programowania pl_PL.UTF-8
dc.subject game based learning pl_PL.UTF-8
dc.subject introductory programming pl_PL.UTF-8
dc.subject learning programming pl_PL.UTF-8
dc.title Zastosowanie gier komputerowych w procesie poszerzania umiejętności programistycznych wśród dzieci i młodzieży pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Use of Computer Games in the Process of Expanding Programming Skills among Children and Youth pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.2.44
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje