Repozytorium UR

Socjalizacja, używanie Facebooka a wyniki w nauce studentów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Staśko, Renata
dc.date.accessioned 2019-10-11T12:58:28Z
dc.date.available 2019-10-11T12:58:28Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 290–296 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4971
dc.description.abstract Artykuł analizuje zależność między socjalizacją, intensywnością korzystania z Facebooka a wynikami w nauce studentów. Dane empiryczne zebrano od 44 studentów, korzystając z kwestionariusza ankiety. Stwierdzono, że tylko jedna zmienna socjalizacyjna, tj. akceptacja społeczna, istotnie przewidywała intensywność korzystania z Facebooka, podczas gdy akulturacja nie była znacząca. Wyniki dowiodły również, że nie istnieje pozytywna zależność między wynikami studentów w nauce a intensywnością korzystania z Facebooka. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article analyzes the relationship between socialization, the intensity of using Facebook, and student results. In addition, it also analyzes whether the intensity of Facebook use mediates between socialization and academic performance. Empirical data were collected from 44 students using the questionnaire. It was found that only one socialization variable, ie social acceptance, significantly predicted the intensity of using Facebook, while acculturation was not significant. The results also showed that there is no positive correlation between student results in learning and the intensity of Facebook use. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject socjalizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject akceptacja społeczna pl_PL.UTF-8
dc.subject akulturacja pl_PL.UTF-8
dc.subject Facebook pl_PL.UTF-8
dc.subject wyniki w nauce pl_PL.UTF-8
dc.subject socialization pl_PL.UTF-8
dc.subject social acceptance pl_PL.UTF-8
dc.subject acculturation pl_PL.UTF-8
dc.subject academic performance pl_PL.UTF-8
dc.title Socjalizacja, używanie Facebooka a wyniki w nauce studentów pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Socialization, Use Facebook, and the Academic Performance of Students pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.2.43
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje