Repozytorium UR

Rola edukacji dla bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń cyberprzestępczością

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lorek, Marlena
dc.contributor.author Pieczywok, Andrzej
dc.date.accessioned 2019-08-13T07:39:54Z
dc.date.available 2019-08-13T07:39:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 209–215 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4826
dc.description.abstract W niniejszym artykule zaprezentowano wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego i zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. W związku ze zmianami technologicznymi, które zachodzą w szybko i gwałtownie zmieniającym się współczesnym społeczeństwie, pojawiają się nowe kategorie zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnego człowieka. W rezultacie skuteczna i efektywna edukacja dla bezpieczeństwa musi reagować na zmiany, które przejawiają się w postaci nowych zagrożeń. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article presents the challenges facing education for security in the era of information society and threats related to cybercrime. Due to technological changes, new categories of threats to the security of modern man appear. As a result, effective and effective education for safety must respond to changes that are manifested in the form of new threats. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject bezpieczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja dla bezpieczeństwa pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject cyberprzestępczość pl_PL.UTF-8
dc.subject security pl_PL.UTF-8
dc.subject education for security pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.subject cybercrime pl_PL.UTF-8
dc.title Rola edukacji dla bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń cyberprzestępczością pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Role of Education for Security in the Context of Cybercrime Threats pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.1.27
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje