Wizerunek nauczyciela na przestrzeni lat

Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Pater, Patrycja
Zubel, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki wizerunku nauczyciela w świadomości społeczeństwa polskiego. Rozważania zostaną zaprezentowane na bazie analizy wyników badań własnych w kontekście badań CBOS z 2012 r.
The aim of the article is to present the problem of teacher's image in the consciousness of Polish society. The considerations will be presented on the basis of the analysis of own research results in the context of CBOS research from 2012.
Opis
Słowa kluczowe
wizerunek nauczyciela , kwalifikacje , teacher’s image , qualifications
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 42–47