Repozytorium UR

Modelowanie kompetencji nauczyciela szkoły przyszłości

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Furmanek, Waldemar
dc.contributor.author Walat, Wojciech
dc.date.accessioned 2019-08-09T08:26:06Z
dc.date.available 2019-08-09T08:26:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 15–22 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4800
dc.description.abstract W artykule przedstawiono systemowe podejście do analizy cech konstytutywnych nauczyciela współczesnej szkoły, która dynamicznie przeobraża się z ujęcia postindustrialnego w szkołę społeczeństwa informacyjnego. Syntetycznym podsumowaniem przeprowadzonych teoretyczno-praktycznych analiz jest tabelaryczne ujęcie kompetencji nauczyciela szkoły przyszłości – szkoły społeczeństwa informacyjnego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents a systematic approach to the analysis of constitutive features of a modern school teacher, which is dynamically transforming from a post-industrial perspective into a school of information society. A summary of the theoretical and practical analyzes carried out is a tabular approach to the competence of the teacher of the school of the future - schools of the information society. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject szkoła pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje nauczyciela pl_PL.UTF-8
dc.subject school pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher‘s competences pl_PL.UTF-8
dc.title Modelowanie kompetencji nauczyciela szkoły przyszłości pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Modeling of the Competence of a Future School Teacher pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.1.1
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje