Repozytorium UR

Vklad do katastra nehnuteľností slovenskej republiky (začatie vkladového konania)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sudzina, Milan
dc.date.accessioned 2019-05-07T09:56:17Z
dc.date.available 2019-05-07T09:56:17Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 244–252 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4610
dc.description.abstract W artykule zatytułowanym: „Wpis prawa w rejestrze nieruchomości Republiki Słowackiej (wszczęcie procedury wpisu)” autor analizuje kwestię rejestracji praw do nieruchomości w rejestrze nieruchomości za pośrednictwem depozytariusza, jeżeli prawa nieruchomości mają zostać utworzone, zmienione lub rozwiązane na podstawie umowy. Celem artykułu jest analiza przepisów prawnych związanych z rejestracją praw w rejestrze oraz postępowania przed sądami powszechnymi i organami katastralnymi w Republice Słowackiej. Artykuł zawiera także propozycje de lege ferenda. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Author in the article entitled “Insert to the Cadastre of real estates of the Slovak republic (beginning of insert proceedings)” analyses the issue of entering the rights to the Cadastre of real estates through the institution of insert if rights to real estates originated, changed or expired on the bases of a contract. The article pays attention to the beginning of the insert proceedings and related questions. The aim of this paper is through the analytical method to deal with the registration of the real estate relationship by insert, analysis of the legislation in the field of cadastre of real estates and decision-making activities of general courts and cadastral authorities. The article also includes related proposals de lege ferenda. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject wpis prawa pl_PL.UTF-8
dc.subject rejestrze nieruchomości pl_PL.UTF-8
dc.subject Republika Słowacka pl_PL.UTF-8
dc.subject wszczęcie procedury wpisu pl_PL.UTF-8
dc.subject insert to the Cadastre pl_PL.UTF-8
dc.subject real estates pl_PL.UTF-8
dc.subject Slovak republic pl_PL.UTF-8
dc.title Vklad do katastra nehnuteľností slovenskej republiky (začatie vkladového konania) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2018.23.18


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje