Repozytorium UR

Podkarpacka bezdomność – socjologiczny szkic problemu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szluz, Beata
dc.date.accessioned 2019-03-07T10:02:27Z
dc.date.available 2019-03-07T10:02:27Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation B. Szluz, Podkarpacka bezdomność – socjologiczny szkic problemu [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. 2, red. P. Grata, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 128–144. pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-065-1
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4431
dc.description.abstract Stopniowe ujawnianie się rzeczywistej skali zjawiska bezdomności w Polsce zaobserwowano od 1989 r. Skłoniło to naukowców do podejmowania badań, a także do analizowania tego problemu społecznego. Bezdomność w ujęciu historycznym znana była od bardzo dawna, jednakże stan wiedzy o tym problemie jest nadal zbyt skromny. Prowadzenie badań w środowisku bezdomnych osób jest niełatwe, a niekiedy nawet niebezpieczne. Sławomir Sidorowicz podkreślił, że badania są obarczone poważnymi barierami, wśród których wymienił m.in. trudności w definiowaniu zjawiska, w uzyskaniu reprezentatywnej grupy bezdomnych. Zbieranie danych jest ponadto uciążliwe, czasem przykre, praco-chłonne, czasochłonne, niebezpieczne, a zawsze bardzo kosztowne. Na trzy trudności dotyczące wypowiadania się na temat bezdomności wskazał K. Frysztacki. Pierwsza to kłopoty definicyjne co do istoty zjawiska i jego różnorodność. Kolejna wiąże się z określeniem liczby bezdomnych osób. Ostatnia dotyczy interpretacji, ponieważ w zależności od wyboru określonego stanowiska można w odmienny sposób rozumieć źródła i mechanizmy zjawiska, jak również wskazać sposoby przeciwdziałania. Waga problemu oraz nadzieja na zmianę sytuacji ludzi bezdomnych w wyniku naukowego rozpoznania tego zagadnienia skłania do badań i analiz. Celem artykułu uczyniono zatem zobrazowanie zjawiska bezdomności kobiet i mężczyzn w południowo-wschodniej części Polski, analizami objęto teren województwa podkarpackiego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject bezdomność pl_PL.UTF-8
dc.subject problem społeczny
dc.subject województwo podkarpackie
dc.subject socjologia
dc.title Podkarpacka bezdomność – socjologiczny szkic problemu pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje