Repozytorium UR

Metody i strategie w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Barłóg, Krystyna
dc.date.accessioned 2019-03-06T10:51:27Z
dc.date.available 2019-03-06T10:51:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 435–441 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4412
dc.description.abstract W artykule podjęto problem istotny z punktu widzenia edukacji inkluzyjnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odnoszący się do wykorzystania w edukacji nowatorskich propozycji, sposobów pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej. Autorka prezentuje teoretyczne uzasadnienia, argumentuje zasadność wykorzystywania atrakcyjnych propozycji pracy edukacyjnej z uwzględnieniem specjalnych potrzeb i możliwości, ale i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badania własne potwierdzają szczególne znaczenie wprowadzanych do edukacji inkluzyjnej metod i nowatorskich strategii dla dokonywania pozytywnych zmian w rozwoju i zaspokajaniu specjalnych potrzeb. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article tackles the problem important from the point of view of inclusive education of children with special educational needs referring to the use in education of innovative proposals for ways of working with students with special educational needs referring to the use in education of innovative proposals for ways of working with students with special educational needs in a mass school. The author presents theoretical justifications, argues the sense of using attractive proposals for educational work taking into account special needs and abilities, but also limitations of students with special educational needs. Author’s own research confirms the particular importance of the methods and innovative strategies introduced into inclusive education for making positive changes in development and satisfying special needs. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject specjalne potrzeby edukacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja włączająca pl_PL.UTF-8
dc.subject metody pl_PL.UTF-8
dc.subject strategie nauczania pl_PL.UTF-8
dc.subject dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pl_PL.UTF-8
dc.subject special educational needs pl_PL.UTF-8
dc.subject inclusive education pl_PL.UTF-8
dc.subject methods pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching strategies pl_PL.UTF-8
dc.subject children with special needs pl_PL.UTF-8
dc.title Metody i strategie w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Methods and Strategies in Education of Children with Special Educational Needs pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.63
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje