Repozytorium UR

Poziom radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli akademickich korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Warzocha, Tomasz
dc.date.accessioned 2019-03-05T13:43:39Z
dc.date.available 2019-03-05T13:43:39Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 365–371 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4402
dc.description Artykuł powstał w ramach prac statutowych w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych na Wydziale Pedagogicznym przy współpracy Pracowni Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące poziomu odporności na stres nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego korzystających w swoim warsztacie pracy z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania wiedzy studentom. Odpowiednie przygotowanie do korzystania z dostępnych narzędzi wspomagających proces edukacyjny warunkuje umiejętne, skuteczne, efektywne i zarazem efektowne przekazywanie niezbędnych wiadomości, korzystanie z dostępnych informacji, porozumiewania się ze studentami oraz innymi współpracownikami na uczelni. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article was presents the results of research on the level of resistance to stress of academic teachers of the University of Rzeszów using ICT in their workshop to acquire, process and transfer knowledge to students. Appropriate preparation to use the available tools supporting the educational process determines the skilful, effective, efficient and at the same time effective transmission of necessary information, use of available information, communication with students and other colleagues at the university. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject stres pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje pl_PL.UTF-8
dc.subject student pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciel akademicki pl_PL.UTF-8
dc.subject technologie informacyjno-komunikacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject komunikowanie się pl_PL.UTF-8
dc.subject stress pl_PL.UTF-8
dc.subject competence pl_PL.UTF-8
dc.subject academic teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject technology information pl_PL.UTF-8
dc.subject communication pl_PL.UTF-8
dc.title Poziom radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli akademickich korzystających z technologii informacyjno-komunikacyjnych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Level of Coping with Stress by Academic Teachers Using ICT pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.53
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje