Repozytorium UR

Rola nauczyciela w edukacji wielokulturowej i międzykulturowej na Ukrainie i w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Andruszkiewicz, Fabian
dc.contributor.author Chyżna, Olga
dc.date.accessioned 2019-03-05T13:24:14Z
dc.date.available 2019-03-05T13:24:14Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 354–359 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4400
dc.description.abstract W opracowaniu podjęto próbę ukazania roli edukacji i jej wpływu na procesy zachodzące w wielokulturowym i międzykulturowym środowisku. Zwrócono szczególną uwagę na wymagania stawiane nauczycielom, gdyż realizacja celów edukacji międzykulturowej w Polsce i na Ukrainie w dużej mierze zależy od profesjonalizmu nauczycieli, który łączy w sobie cechy nauczyciela i psychologa, kulturologa, pedagoga, menedżera edukacji, wychowawcy, koordynatora. Zadanie to jest niezwykle trudne, ponieważ do osiągnięcia tego celu niezbędni są doskonali specjaliści-nauczyciele, a co za tym idzie – ich kształcenie, a w szczególności tworzenie profesjonalnych i osobistych cech przyszłego nauczyciela z zachowaniem wymagań wielokulturowego rynku pracy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper attempts to show the role of education and its impact on the processes taking place in a multicultural and intercultural environment. Particular attention has been paid to the requirements for teachers, since the implementation of intercultural education objectives in Poland and Ukraine depends to a large extent on the professionalism of teachers, which combines the qualities of a teacher and psychologist, cultural scientist, educator, education manager, educator and coordinator. This task is extremely difficult, because to achieve this goal, excellent teacher specialists are needed, and thus their education, and in particular the creation of professional and personal features of the future teacher, while maintaining the requirements of the multicultural labor market. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject wielokulturowość pl_PL.UTF-8
dc.subject międzykulturowość pl_PL.UTF-8
dc.subject kształcenie pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject multiculturalism pl_PL.UTF-8
dc.subject interculturality pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.title Rola nauczyciela w edukacji wielokulturowej i międzykulturowej na Ukrainie i w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Teacher’s Role in Multicultural and Intercultural Education in Ukraine and Poland pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.51
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje