Repozytorium UR

Edukacja mobilna – czy jesteśmy na to gotowi?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Rataj, Małgorzata
dc.contributor.author Wójcik, Joanna
dc.date.accessioned 2019-03-04T14:49:52Z
dc.date.available 2019-03-04T14:49:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 107–111 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4363
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wsparcia nowoczesnymi narzędziami m-learningowymi kształcenia na uczelniach. W artykule zaprezentowano dynamikę rozwoju rynku aplikacji mobilnych. Zastosowane metody badawcze to analiza krytyczna źródeł literaturowych oraz studia przypadków wdrożenia m-learningu na uczelniach. Po przeanalizowaniu rozwoju rynku aplikacji edukacyjnych w świetle polskich realiów wydaje się, że rozsądną opcją jest wsparcie tradycyjnych metod nauczania przez iPady. Wyzwania, jakie z tym się wiążą, to konieczność opracowania aplikacji edukacyjnych skrojonych do potrzeb specyficznych kierunków studiów lub przetłumaczenia istniejących na język polski. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The goal of this article is to show the possibilities of supporting the educational system at Universities by modern m-learning tools. This article presents dynamic development of mobile applications. Implemented research methods: critical analysis of literature sources and case studies of implementation of m-learning at Universities. It seems, after the analysis development of the educational app market in the light of polish reality, that a reasonable option is supporting traditional methods of teaching by iPads. The challenges are: necessity to create educational apps tailored to the needs of particular field of study or translating already existing into polish language. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject tablet pl_PL.UTF-8
dc.subject i-Pad pl_PL.UTF-8
dc.subject aplikacja mobilna pl_PL.UTF-8
dc.subject urządzenia mobilne pl_PL.UTF-8
dc.subject internet mobilny pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja mobilna pl_PL.UTF-8
dc.subject mobile app pl_PL.UTF-8
dc.subject mobile tools pl_PL.UTF-8
dc.subject mobile Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject mobile learning pl_PL.UTF-8
dc.title Edukacja mobilna – czy jesteśmy na to gotowi? pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Are We Ready for Mobile Education? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.14
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje