Repozytorium UR

Model kultury matematycznej ucznia

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Makiewicz, Małgorzata
dc.date.accessioned 2019-03-01T11:51:29Z
dc.date.available 2019-03-01T11:51:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 23–30 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4349
dc.description.abstract Kultura matematyczna nie odnosi się tylko do pewnej techniki, sprawności czy do posługiwania się formalnym językiem przy dowodzeniu i rozwiązywaniu problemów. W skład kultury matematycznej wchodzi również twórczość i wyobraźnia, właściwe rozumienie pojęć oraz postrzeganie piękna i zarazem użyteczności tej dyscypliny. Celem artykułu jest przedstawienie modelu kultury matematycznej ucznia i pokazanie kilku symptomów tej kultury. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Mathematical culture, does not relate to a certain technique, skill or the ability of using formal language in the process of proving and solving problems. What mathematical culture embraces is also creativity and ingenuity, appropriate understanding of certain ideas as well as perceiving beauty and the usefulness of this discipline at the same time. The aim of this text is to demonstrate Student's mathematical culture model and demonstration of several symptoms of this culture. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject kultura matematyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja matematyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject twórczość pl_PL.UTF-8
dc.subject wyobraźnia pl_PL.UTF-8
dc.subject elegancja myślenia pl_PL.UTF-8
dc.subject język matematyczny pl_PL.UTF-8
dc.subject mathematical culture pl_PL.UTF-8
dc.subject mathematical education pl_PL.UTF-8
dc.subject creativity pl_PL.UTF-8
dc.subject imagination pl_PL.UTF-8
dc.subject elegance of thoughts pl_PL.UTF-8
dc.subject mathematical language pl_PL.UTF-8
dc.title Model kultury matematycznej ucznia pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Student’s Mathematical Culture Model pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.4.1
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje