Repozytorium UR

Szkodliwa entomofauna roślin zielarskich uprawianych na plantacjach w okolicy Rzeszowa

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zadorożny, Łukasz
dc.date.accessioned 2018-12-04T17:24:24Z
dc.date.available 2018-12-04T17:24:24Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4212
dc.description Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR, 323 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Rośliny zielarskie stanowią pokarm dla wielu gatunków owadów. W wyniku szkodliwej działalności entomofauny może dochodzić do spadku jakości oraz ilości pozyskiwanego surowca zielarskiego. Na plantacjach zielarskich w okolicy Rzeszowa rośliną najbardziej podatną na ataki ze strony szkodników był rzewień dłoniasty Rheum palmatum L., którego liście były uszkadzane przez licznie występujące gatunki Gastrophysa viridula (De Geer) i Chaetocnema concinna (Marsh.) należące do rzędu Coleoptera. W 2014 r. zaobserwowano szkodliwą działalność larw gatunku Ametastegia glabrata (Fall.) z rzędu Hymenoptera. Ich występowanie prowadziło do gołożeru oraz znacznych uszkodzeń ogonków liściowych i łodyg nasiennych. Podatne na ataki ze strony szkodliwych owadów były również plantacje lubczyku ogrodowego Levisticum officinale W.D.J. Koch, którego liście były minowane przez muchówkę Euleia heraclei (L.). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Herb plants are food for many species of insects. As a result of the harmful activity of entomofauna, there may be a decrease in the quality and quantity of obtained herbal raw material. On the herbal plantations near Rzeszów, the most susceptible plant for pest attacks was the Chinese Rhubarb Rheum palmatum L., whose leaves were damaged by the numerous species Gastrophysa viridula (De Geer) and Chaetocnema concinna (Marsh.) belonging to the order Coleoptera. In 2014, the harmful activity of the larvae of the species Ametastegia glabrata (Fall.) from the order Hymenoptera was observed. Their occurrence led to total defoliation of leaf tissue and significant damage to petioles and seed stems. Prone to attacks from harmful insects were also Garden Lovage plantations Levisticum officinale W.D.J. Koch, whose leaves were mined by the Euleia heraclei (L.). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Rośliny zielarskie pl_PL.UTF-8
dc.subject szkodniki pl_PL.UTF-8
dc.subject Gastrophysa viridula pl_PL.UTF-8
dc.subject chrząszcze pl_PL.UTF-8
dc.subject Herb plants pl_PL.UTF-8
dc.subject pests pl_PL.UTF-8
dc.subject beetles pl_PL.UTF-8
dc.title Szkodliwa entomofauna roślin zielarskich uprawianych na plantacjach w okolicy Rzeszowa pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Harmful entomofauna of herbal plants grown on plantations near Rzeszów pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje