Repozytorium UR

Film fabularny jako element systemu medialnego – socjologiczna analiza oferty kin i telewizji w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Brzozowska, Gabriela
dc.date.accessioned 2018-12-04T12:52:32Z
dc.date.available 2018-12-04T12:52:32Z
dc.date.issued 2018-12-13
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4211
dc.description Promotor: dr hab. Zbigniew Rykiel, prof. UR, 168 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract (max 1400 znaków) W życiu współczesnego społeczeństwa polskiego media są dominujące. Film fabularny, jako jeden z elementów mediów audiowizualnych jest wszechobecny w codzienności i wpływa na zachowanie oraz postawy ludzi. W socjologii film jest jednym z elementów, który składa się na system medialny. Współczesne filmy fabularne są opowieściami transmedialnymi i coraz trudniej wskazać film jako jedną skończoną opowieść w mediach. Film fabularny można rozpatrywać jako element kultury, z punktu widzenia danego ustroju politycznego, a także jako agregat społeczny. Historia filmu jest dość długa i dynamiczna. Współcześnie film fabularny w społeczeństwie postmodernistycznym jest eklektyczny, konwergentny, wielowymiarowy i otwarty pod względem fabuły, ale z drugiej strony film bywa schematyczny. Celem pracy była diagnoza filmów wyświetlanych w Polsce, zarówno w kinach jak i w telewizji na przełomie 2014 i 2015. Ponadto zbadano, jakie filmy były w powyższym okresie oglądane przez widzów. Zbadano także jakie filmy oglądają i dlaczego miłośnicy kina w rzeszowskim Dyskusyjnym Klubie Filmowym KLAPS. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the Polish society the media are dominant. Feature film, as one of the components of the audiovisual media, is ubiquitous in everyday life and influences people's behavior and attitudes. In sociology, film is one of the elements that make up the media system. Contemporary feature films are transmedial stories and it is increasingly difficult to point out a film as one final story in the media. A feature film can be seen as an element of culture, from the point of view of a particular political system, and as a social aggregate. The story of cinema and film is quite long and dynamic. Nowadays, the feature film in postmodern society is eclectic, convergent, multidimensional and open to the plot, but on the other hand the film could be schematic. The purpose of the work was to diagnose films displayed in Poland, both in cinemas and on television from 2014 and 2015. It was examined what films were watched over that period. In addition, film lovers in Rzeszow's KLAPS Film Club have been surveyed what films they are prefer and why are they watching them. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject media pl_PL.UTF-8
dc.subject film pl_PL.UTF-8
dc.subject system społeczny pl_PL.UTF-8
dc.subject system medialny pl_PL.UTF-8
dc.subject feature film pl_PL.UTF-8
dc.subject social system pl_PL.UTF-8
dc.subject media system pl_PL.UTF-8
dc.title Film fabularny jako element systemu medialnego – socjologiczna analiza oferty kin i telewizji w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Feature film as a part of the media system – sociological analysis of the offer of cinemas and television in Poland pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje