Repozytorium UR

O bezpieczeństwie ontologicznym archeologii

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gwardecki, Mateusz
dc.date.accessioned 2018-11-19T09:20:50Z
dc.date.available 2018-11-19T09:20:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Młoda Muzeologia T. 2 (2017), s. 45–57 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-7466
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4153
dc.description.abstract Celem pracy jest zaaplikowanie na pole teorii archeologii pojęcia bezpieczeństwa ontologicznego (wywodzącego się z socjologii i psychologii). Aplikacja ta pomocna jest do rozpoznania kluczowych przekonań i związanych z nimi wartości, które stanowią fundament archeologii. Staram się wykazać, że poczucie bezpieczeństwa ontologicznego towarzyszące pracy archeologa jest podyktowane milczącym przyjęciem jakieś opcji filozoficznej, a nie odkrywaniem wiedzy prawomocnej o przeszłości. Zabieg ten ma za zadanie polecić inne sposoby uprawiania archeologii. Posiłkując się podziałem J. Habermasa na nauki działające w interesie panowania i nauki skupione na celu emancypacyjno-hermeneutycznym, wskazuję na dysproporcję tych dwóch interesów poznawczych w archeologii (wyraźna dominacja pierwszego). Określenie bezpieczeństwa ontologicznego archeologii staje się pretekstem do przedstawienia propozycji jego przeformułowania. Motywacją do tego jest uwzględnienie, iż samo bezpieczeństwo ontologiczne jest pozorem, który nie może zapewnić stabilności i pewności poznania świata, ponieważ jego właściwością jest dynamiczność i dialogiczność. Sformułowanie „nowego” bezpieczeństwa ontologicznego opieram na realizmie wewnątrzkulturowym. Oferta, którą przedstawiam w niniejszym artykule, jak sądzę, pozwala archeologii zachować samodzielność oraz umożliwia realizację celów interpretacji humanistycznej, przy tym broni się przed wadami relatywizmu. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject bezpieczeństwo ontologiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject teoria archeologii pl_PL.UTF-8
dc.subject socjologia pl_PL.UTF-8
dc.subject realizm wewnątrzkulturowy pl_PL.UTF-8
dc.subject konstruktywizm społeczny pl_PL.UTF-8
dc.title O bezpieczeństwie ontologicznym archeologii pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/mm.2017.2.4


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje